Frank VermeerFrank Vermeer


Partner BORGEN

Eigenaar Scanning for Profit

Eigenaar holding Fradama

Meer info (LinkedIn)
Hieronder een video van:
Ghana - Tuma Viela